پیش تنیدگی چیست؟

هر چند ایده پیش تنیدگی در سال 1886 توسط یک مهندس آمریکایی به ثیت رسید ولی تقریبا نیم قرن طول کشید تا این فناوری جای خود را در صنعت ساختمان سازی بیابد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و رشد صنعت فولاد و فناوری تولید بتن پرمقاومت، استفاده از پیش تنیدگی رواج یافت. اولین پل پیش تنیده در سال 1951 در کشور امریکا طراحی و اجرا گردید . اگر دو نوع مصالح تحت تنش به شکلی به یکدیگر متصل شوند که نیروی...