پل های تقاطع بزرگراه باکری - اتوبان کرج

آخرین مرحله از پلهای تقاطع بزرگراه شهید باکری با آزاد راه تهران کرج با حضور شهردار تهران آقای دکتر قالیباف افتتاح رسمی شد.  این پلها در نوع خود در کشور بی نظیر میباشند که از مشخصات آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:   ساخت بر روی اتوبان تهران کرج در حال تردد کامل   ساخت بر روی متروی تهران کرج در حال تردد کامل   دهانه بسیار بلند برای سیستم اجرای دال –...

پل نهم اهواز

بزرگترین دهانه پل طره ای در کشور - دهانه :150 متر

پل شهید محلاتی

تقاطع محلاتی - امام علی 

پل کوهین

قزوین - رشت 

پل صدر

مجری تنیدگی در بخشی از سرستونها

پل معالی آباد

پل معالی آباد شیراز - طول کل پل 1650 متر نوع پل : بتنی با عرشه باکس درجای پس کشیده کارفرما :سازمان عمران شهرداری شیراز پیمانکار پیش تنیدگی : شرکت استرونگ هلد ایران تاریخ شروع بهره برداری: 22 بهمن سال 1392

پل شهید زین الدین تهران

پیانکار پیش تنیدگی : استرونگ هلد ایران

پل زال

دهانه اصلی : 90 متر 

پل شهیدان (یادگار امام)

تهران - بزرگراه یادگار امام - دال مجوف پیش تنیده - تامین مصالح و مجری پیش تنیدگی

پل اصفهان

پل اصفهان

پل کمربندی چالوس

پیمانکار اصلی : جهاد نصر

پل اردبیل

پل اردبیل 

پل لاله - باکری

پل لاله بر روی بزرگراه باکری قرار گرفته است.تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی عرشه این پل توسط  شرکت استرونگ هلد ایران صورت گرفت. پیمانکار اصلی پل شرکت جنرال مکانیک می باشد.