پل کابلی کارون 4

پل کابلی کارون 4 با 210 متر دهانه یکی از بزرگترین پل های کابلی ایران میباشد. در این پروژه عظیم ملی شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان پیمانکار تخصصی نصب کابلهای پیش تنیدگی پل انتخاب شد.این اولین پل کابلی در ایران می باشد که عملیات نصب کابلهای آن راسا توسط یک شرکت پیمانکار ایرانی انجام شده است.   در این پروژه شرکت MK4 اسپانیا به عنوان مشاور همکار پیمانکار نصب کابل توسط شرکت استرونگ هلد انتخ...

پل صدر

پروژه بزگراه طبقاتی صدر-ایران - تهران بهمن 91 اجرای عملیات تنیدگی بخشی از سرستونها -کارفرما: شهرداری تهران -پیمانکار اصلی:موسسه شهید رجایی -طراح پل: شرکت کرانه به کرانه پارس -Q.C:شرکت مهندسین مشاور هگزا -توضیح:با توجه به تک پایه بودن این پل(عدم وجود فضای کافی جهت زدن پایه دیگر در بزرگراه صدر)و عرض زیاد این پل (در حدود 18 متر)برای وصل کردن و نگه داشتن قطعات پیش ساخته سر ستونهای ای...

کارون 4

کارون 4 

کارون 3

کارون 3

برج میلاد

عملیات دوختن کلاهک به شفت اصلی برج اجرای عملیات پس تنیدگی برج میلاد تهران با حجم عملیاتی بسیار سنگین و حساس در سال 86در حالیکه بسیاری از کمپانی های خارجی برای اجرای آن خیز برداشته بودند توسط مهندسین ایرانی طراحی و اجرا شد. - مشاور:شرکت طرح و تکوین - معمار: دکتر حافظی - طراح سازه:مهندس حقیقی - پیمانکار سازه:شرکت بلندپایه