تامین نئوپرن و درزانبساط و جداساز لرزه ای 

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش
  • پیش تنیدگی در ساختمان
  • پیش تنیدگی در پل ، مخزن و ...
  • پایدارسازی دیواره گودبرداری از طریق انکراژ با استرند
  • تامین نئوپرن و درزانبساط و جداساز لرزه ای 
  • تامین سیستم های قالب بندی از منابع اروپایی
استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!