پل کابلی کارون 4

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

پروژه پل کابلی کارون 4 بر روی رودخانه کارون و با دهانه مرکزی 210 متر در حال اجرا میباشد که شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان مجری عملیات تنیدگی در این پروژه افتخار حضور دارد. 

 ارتفاع پایلونها 80 متر میباشد و عرشه پل فلزی میباشد که توسط 36 تاندون 18 تا 31 رشته ای  که تعداد رشته های آن به صورت متغیر از 18 تا 31 رشته میباشد، نگهداری خواهد شد. 

 

 

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!