پل ارومیه

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

اجرای عملیات پیش تنیدگی پل ارومیه به شرکت استرونگ هلد سپرده شد 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!