پل لاله - باکری

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پل لاله بر روی بزرگراه باکری قرار گرفته است.تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی عرشه این پل توسط  شرکت استرونگ هلد ایران صورت گرفت.

پیمانکار اصلی پل شرکت جنرال مکانیک می باشد.


آلبوم: پل لاله - باکری

پل لاله - باکری

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!