پل کابلی کارون 4

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پل کابلی کارون 4 با 210 متر دهانه یکی از بزرگترین پل های کابلی ایران میباشد. در این پروژه عظیم ملی شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان پیمانکار تخصصی نصب کابلهای پیش تنیدگی پل انتخاب شد.این اولین پل کابلی در ایران می باشد که عملیات نصب کابلهای آن راسا توسط یک شرکت پیمانکار ایرانی انجام شده است.

 

در این پروژه شرکت MK4 اسپانیا به عنوان مشاور همکار پیمانکار نصب کابل توسط شرکت استرونگ هلد انتخاب شد.

 

کارفرمای اصلی :شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران 

 

پیمانکار کل پل: شرکت #ماشین سازی اراک

 

مشاور پیمانکار:#مهندسین مشاور هگزا

 

#پیش تنیدگی

 

#پل کابلی

 

#POST TENSIONING

 

#CABLE STAY

 

#KAROON 4


آلبوم: پل کابلی کارون 4

پل کابلی کارون4 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!