پروژه مسکونی شیراز

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

7 هزار متر مربع - تامین و اجرای عملیات پیش تنیدگی 


آلبوم: پروژه مسکونی شیراز

پروژه مسکونی شیراز 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!