دومین کنفرانس بناهای بلند

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

دومین کنفرانس بناهای بلند در تاریخ 30 آذر تا 2 دی ماه 1394 در محل سالن نمایشگاههای بین المللی برج میلاد تهران برگزار گردید و شرکت استرونگ هلد ایران نیز در نمایشگاه جنبی این کنفرانس حضور داشته و نمایندگان شرکت از نزدیک با مراجعه کنندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس به گفتگو پرداخته و به معرفی آخرین دستاوردها و پروژه های شرکت مبادرت ورزیدند. 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!