دسیما پارک

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

6 هزار متر مربع - طراحی سازه، تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی 


آلبوم: دسیما پارک

6 هزار متر مربع 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!