مجتمع مسکونی اقدسیه- تهران

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

6 هزار متر مربع - طراحی کل سازه، تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی


آلبوم: مجتمع مسکونی اقدسیه

مجتمع مسکونی اقدسیه 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!