هتل اسپیناس پالاس

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خرپا با دهانه 40 متر به روش پیش تنیدگی خارجی 


آلبوم: هتل اسپیناس پالاس

پیش تنیدگی خارجی 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!