شرکت استرونگ هلد ایران برنده مناقصه پروژه ساختمان پیش تنیده" شان پارک سعادت آباد" شد.

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان برنده مناقصه پروژه شان پارک انتخاب شد

پس از بررسی های فنی و استعلامات قیمت تیم اجرایی پروژه شان پارک سعادت آباد ، شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان پیمانکار تخصصی تامین و اجرای خدمات پیش تنیدگی انتخاب و قرار داد آن بین طرفین امضا گردید.تاریخ خبر: 1395/02/20

معمار این پروژه تجاری اداری شرکت مهندسین مشاور زندیگان- مهندس نیکبخت و مشاور ژیوتکنیک این پروژه شرکت مهندسین مشاور گرانطین- دکتر فرزین کلانتری می باشند-مساحت این پروژه در حدود 8000 متر مربع می باشد.

ضمنا کارفرمای پروژه جناب آقای منصوب شانجانی و مدیر پروژه : مهندس ایروانی می باشند.

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!