تامین سیستم های قالب بندی نوین در سازه های بتنی

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

در ساختمانها و ابنیه بتنی قالبها، كه در حقیقت ظروف موقتی با شكل و فرم مورد نظر برای نگهداری میل‌گردها (آرماتور) و بتن خیس تازه هستند، نقش مهمی به عهده دارند. قالب‌بندی قسمت عمده‌ای از مخارج ساخت و

اجرای اسكلت‌های بتنی و اجزای بتنی ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه مصالح، ساخت و اجرای قالبهای بتنی بستگی به شكل قالب و دشواری ساخت آن و نوع مصالح مصرفی دارد. در پاره‌ای از موارد

ممكن است قالب‌بندی تا بیش از 50 درصد هزینه یك عضو بتنی را به خود اختصاص دهد.یك قالب، در عین حال كه باید دارای فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادی قابل قبول باشد، باید استحكام و ایمنی كافی داشته

باشد.طرح قالبهای بتن كه برای استحكام كافی برای نگهداری بتن داشته و در اثر فشارهای وارده مقاوم باشد و در موقع بتن‌ریزی، از فرم اصلی خارج نشده و به اصطلاح شكم ندهد مساله‌ایست سازه‌ای.

این مساله، جز درمواردی كه از قالبهای پیش‌ساخته با مشخصات معین استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهای دیوار، ستون و یا تاوه‌ها كه از صفحات ساخته می‌شوند صادق است.

 پس از طرح و محاسبه بارهای وارده، هر یك از قسمتهای اصلی قالب را ممكن است به عنوان یك تیر تحلیل نموده و حداكثر ممان و برش و خمشی كه ممكن است وجود داشته و پیش آید محاسبه نمود. سپس با محاسبه

بارهای كششی و فشارهای وارد بر قطعات تقویتی عمودی و تیرهای نگه‌دارنده خارجی اندازه‌های لازم آنها را محاسبه می‌نمایند.

 

 

 

 

طراحی قالب:

طراح قالب با اين مساله روبرو می شود كه چگونه قالب را به حد كافی مقاوم بسازد تابارهای پيش بينی شده را به شكلی ايمن تحمل كند ودر ضمن آنچنان مستحكم باشدكه شكل خود را در زير بار كامل حفظ كند. ضمناً

سازنده يا پيمانكار مايل است كه باجلوگيری از اضافه سازی، هزينه ها را پايين نگه می دارد. برخی از سازندگان براساس تجربه خود مي دانند كه چه كاری از پروژه قبلی قابل تطبيق با وضعيت حاضر است.اما به هر

حال با ظهور مواد جديد و سيستمهای نوين در حرفه قالب بندی و با تقاضای افزاينده برای كارآيی و صرفه اقتصادی متناسب با ايمنی، توانايی انجام به اصطلاح طراحی منطقی يعنی محاسبه براساس مقاومت معين مصالح

و بارهای برآورد شده اي كه بايد تحمل كرد، كاری مطلوب است .در هر دو مورد پروژه های كوچك و بزرگبرنامه ريزی دقيق قالب بندی می تواند موجب صرفه جويی در زمان و هزينه شود.گرچه تعداد روز افزونی از

مواد جديد جهت قالب بندی در حال ظهور است،

در بيشترموارد تكيه گاه اصلی را اعضای چوبی، تخته چند لايی يا فولادی تشكيل می دهند. همين اصول اساسی را ميتوان برای مصالح ديگری كه خصوصيات مقاومتی آنها شناخته شده است نيز به كار برد.

 

 

 

نکات اساسی در طراحی و انتخاب نوع قالب :

1. قیمت تمام شده ارزانتر


2. بازگشت سریعتر سرمایه


3. اتلاف مصالح کمتر


4. اتلاف نیروی کار کمتر


5. افزایش کیفیت تولیدات


6. بالاتر بودن سطح نظارت فنی در کارخانه


7. دقت بیشتر در اجرای طرح


8. کاهش زمان اجرا


9. سرعت بیشتر و راندمان بهتر در تولید و نصب

 

سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

امروزه ارزش و جایگاه واقعی انتخاب صحیح قالب در روند اجراي يك سازه بتني بر كسي پوشيده نيست. تا آن جایی که طراحی و اجرای غیر فنی و غيرمهندسی قالب، سبب کاهش كيفيت كار و اتلاف سرمایه با ارزشی به

نام زمان و حتی هزینه قالب می شود.

سرعت و سهولت قالب بندى، يكى از عوامل مهم در بهبود سرعت اجراى سازه هاى بتن مسلح به شمار مى رود. سيستم قالب بندى با استفاده از ميز پرنده، علاوه بر سرعت بخشيدن به قالب بندى، امكان قالب بندى

همزمان و موازى را در كل پروژه ايجاد مى نمايد.

در این روش قالبهای بزرگی به صورت میز، با پایه‌های مستقر روی چرخ یا غلتک کل سقف یک فضارا می‌پوشانند و روی آنها آرماتوربندی سقف انجام و سپس بتن ریزی می‌شود. بعضی از این روشها شباهت زیادی

به روش تونلی متعارف دارند و امکان بتن ریزی هم زمان دیوار و سقف در آن می‌باشد. در این روش دیوارهای نمای اصلی پس از اجرای دیوارهای سازه‌ای و سقف، با مصالح گوناگونی قابل اجراست.

سیستم های میز پرنده شرکت  TMS برای اسلب های سبک و سنگین و برای هر ارتفاع و هر پلانی قابلیت تطابق را دارد.

با استفاده از میزهای پرنده قادر خواهید بود در اجرای دالی بزرگ بتنی از حداکثر سرعت در باز و بسته نمودن و جابجایی قالب سقف بهره مند شوید.

بدین منظور اجزای میز به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت جابجایی یکپارچه سطوح بزرگ آن را با کمترین نیروی انسانی میسر می نمایند.

جابجایی میزها در سطح افقی ساختمان توسط ارابه هیدرولیکی (Shifting Trolley) و با یک نفر انجام می شود. جابجایی میزها به طبقات بالاتر توسط چنگک جابجایی (Transport Fork))، قلاب (Lifting Hook) و یا

در ساختمان بلند مرتبه  مقدور می باشد.

در اين سيستم بتنى درجا، قالب بندى ديوارها به صورت معمول و با استفاده از قالب هاى ديوارى انجام مى شود. اما براى قالب بندى سقف، پس از اجراى ديوارها، از ميزهاى پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا

خواهد شد. اين ميزها پس از قالب بردارى توسط جرثقيل، از محل بازشوها، از سازه خارج مى شوند

اجزای این سیستم عبارتند از :

1-     شمع های(prop)منفرد فولادی گالوانیزه با امکان تغییر ارتفاع به صورت تلسکوپی با قابلیت باربری حداقل 2 یا 3 تن در حداکثر ارتفاع تا 7 متر و بدون نیاز به داربست بندی.

2-     تیرهای چوبی H شکل با ممان اینرسی  بالا و وزن سبک و کیفیت عالی

3-     پلی وود (PlyWood)روکش دار با قابلیت استفاده تا 50 بار با توجه به عدم نیاز به دکفراژ قالب طول عمر اجزا بسیار بالا بوده و تنها جز مستهلک شونده رویه تخته چند لا خواهد بود.

امکان ترکیب سیستم فوق با قالب های تیر پیرامونی و جان پناه، کارایی آن را به همراه ایمنی بالا تضمین می نماید.استفاده از این سیستم ها درامر قالب بندی میتواند پروژه ساختمانی شما را سریعتر ،

بهتر و مقرون به صرفه تر و با ایمنی بیشتر به پایان برساند.

 

 

 

در اين سيستم بتنى درجا، قالب بندى ديوارها به صورت معمول و با استفاده از قالب هاى ديوارى انجام مى شود.

 

 

اما براى قالب بندى سقف، پس از اجراى ديوارها، از ميزهاى پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا خواهد شد. اين ميزها پس از قالب بردارى توسط جرثقيل، از محل بازشوها، از سازه خارج مى شوند


مشخص است که انتخاب مشاور و شرکتی قابل اعتماد در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه با مروري بر پروژه هاي اجرایي (حتي ابنيه سنگين بتني) درمي يابيم كه در بعضی موارد از تهيه

نقشه هاي قالب بندي خبري نيست و تنها هدف، فروش است.


از خدمات جدايی ناپذیر شرکت «TMS»، ارايه نقشه قالب بندی همراه با جزئیات اجرايی، برآورد قالب مورد نیاز در هر مرحله از بتن ریزی و متناسب با شرایط موجود، اعزام سوپروایزر جهت آموزش پرسنل و ترمیم

سطوح قالب و آماده سازی آن برای مرحله بعدی کار است که بدین ترتیب میزان تخریب در بخش قالب و هزینه های نازک کاری تا حد چشمگیری کاهش می یابد. اعمال تغییرات لازم در نقشه های قالب بندی در صورت

تغییر نقشه ها در حین اجرا که در ایران متاسفانه متداول است، نیز جزء خدمات پس از فروش این شرکت محسوب می شود.

 
 

معرفی شرکت TMS ترکیه:

سال تاسیس و شروع فعالیت این شرکت از سال 1973 میلادی در زمینه تولید و تامین قطعات و ملحقات سیستم های نوین قالب بندی درترکیه می باشد.این شرکت به صورت کاملا تخصصی از همان ابتدای تاسیس

در این زمینه فعالیت داشته و همین امر باعث رشد و  تعالی این شرکت در این زمینه گردیده است.

پاسخگویی و تعهد به برآورده شدن نیازهای فنی و قطعات قالب در پروژه های مشتریان از زیژگی های منحصر بفرد این شرکت با سابقه و کهن می باشد.

همواره به روز شدن و نوآوری در سرلوحه خدمات شرکت TMS بوده است. مدیران این شرکت سعی نموده اند تا بتوانند نیازهای پروژه ها را در خصوص سیستم های قالب و ملحقات و همچنین سیستم های محافظتی 

را بدقت بشناسند و بتوانند با استفاده از تجربه دیروز و علم و فن آوری امروز پاسخ صحیح و مناسبی به خلا های موجود در سیستم های قالب بندی سازه های بننی بدهند.

 شرکت استرونگ هلد ایران   با سابقه در حدود چهار دهه فعالیت در عرصه ساخت و ساز در کشوربه عنوان نماینده انحصاری فروش شرکت TMS ترکیه می باشد.و آمادگی ارایه خدمات در خصوص طراحی و شاپ 

نقشه های قالب و تامین سیستم های نوین قالب بندی را در پروژه های کشور دارد.

 

 

 مزایای سیستم های قالب بندی TMS ترکیه

 

1- اقتصادی بودن آن نسبت به سیستم های قالب مشابه : سیتم قالب TMS با وجود کیفیت و مشخصات کاملا یکسان با سایر سیتم های قالب بندی مشابه در کشور دارای قیمت تمام شده کمتری برای پروژه های ایران می باشد

2- زمان کمتری جهت حمل سیستم های قالب از کشور مبدا به کشور مقصد: با توجه به نزدیک بودن کشور سازنده به ایران زمان کمنتری را کارفرمایان جهت انتظار تحویل قالب به پروژه خواهند داشت.

3- داشتن بالاترین کیفیت و استانداردهای تهیه و تولید قالب: رعایت تمامی استاندارهای جهانی جهت تولید و مونتاژ قالب ها نظیر EN1065 ,...

  

معرفی قطعات اصلی سیستم های نوین قالب بندی:

1- تیرهای اصلی و فرعی: از این تیرها به عنوان تیرهای اصلی و فرعی پشت بند تخته هایPLY WOOD و برای جلوگیری از خیزهای زیاد PLYWOOD ها استفاده می شود.

تیرهای فرعی شرکت TMS ترکیه که از شرکتKAUFFMAN اتریش تهییه میگردد.

شرکتKAUFFMAN به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های تیرهای اصلی و فرعی I BEAM ها در سراسر دنیا می باشد.

http://strongholdiran.ir/images/Downloads/KAUFFMAN-I%20BEAM.pdf  کاتالوگ شرکت KAUFFMAN اتریش

 

 

 

محدوده تولیدات I BEAM  ها در این شرکت طیف وسیعی از نیاز پروژه ها را پوشش می دهد..ارتفاع I BEAM  های استاندارد شامال: -H12-H16-H20-H24-H30 می باشد

با توجه به اینکه تیر H20  درارای بیشترین مصرف و رایج ترین  IBEAM در سراسر جهان میباشد مشخصات آن در زیر آورده شده است.

ویژگیهایی H20  در تمام سیستم ها تقریبا مشابه یکدیگر است. لنگر قابل تحمل H20  ها برابر M=5 (KN.M)  می باشد و برش قابل تحمل آن Q=11 KN  می باشد.و وزن هر متر طول H20  برابر

5 کیلوگرم بر متر می باشد.و طول H20  ها از 190 تا 590 س.م متغیر میباشد.متناسب ترین طول تیر ها 2.65 متر می باشد.

تیرهای چوبی H20 اساس سیستم قالب بندی اروپایی را تشکیل می دهد. بال این تیرها از چوبهای شمال اروپا که دارای کیفیت بالاتری  از چوبهای معمولی است و در 

مقابل گرما و رطوبت مقاوم است تهیه می شود. جان این تیرها نیز در دو حالت چوب سه لایه و چوب چند لایه به نحوی که مشخصات مکانیکی لازم را تأمین کند ارایه می گردد.

 ازH20 ها هم به عنوان تیرهای اصلی که با فواصل کمتر( در حدود 50 تا 100 س.م ) و در حالت دوبل که کنار هم قرار میگیرند به عنوان تیرهای اصلی استفاده می شوند (با فواصل بیشتر در حدود125 تا 350 س.م می باشند)

 

Prop  - 2 ها که به عنوان پایه های سیستم قالب بندی عمل می کنند(ستون قالب ها) این قطعات مطابق استاندارد 1065 EN  از نظر ظرفیت باربری باید ساخته شوند.

 

 

 

PROP ها براساس معیار های زیر طبقه بندی می شوند:

الف- نیروی وارده شده بر آنها( نیروی وارده به هر PROP از تقسیم چشمه بارگیر هر PROP  از بار مرده روی هر PROP به دست  می آید- بار مرده روی هر PROP شامل وزن دال سقف و وزن تجهیزات و قطعاتی 

که روی سقف قرار میگیرد بدست می آید) 

ب-  میزان طول بازشدگی هر طول کلی هر PROP : این میزان به ارتفاع هر طبقه و میزان تلرانس باز شدگی مورد نیاز در هر پروژه بستگی دارد.

 

3- Tripod: المانهای پایه (PROP) از این قطعات جهت پایداری PROP و پایداری کل سیستم قالب بندی بر روی زمین استفاده میکنند و عموما در PROP های پیرامونی سیستم قالب بندی از از المان جهت پایداری سیستم استفاده میگردد.

 

 

 

4-      CROSS HEAD:    که به عنوان تکیه گاه تیرهای (H20  )جهت جلوگیری از افتادن از روی PROP  ها استفاده می شوند. و دارای انواع مختلفی می باشند

بر اساس نوع  CROSS مورد استفاده سیستم های مختلف قالب بندی نیز بوجود می آید.

 

 

 

 

5- تخته های کف- PLY WOOD

جهت پوشاندن سطح کل دال و یا هر قالب دیگری ، از المانهای دیگری به نام PLY WOOD استفاده میگردد.

با توجه به حجم بتن ریزی از ضخامت های مختلفی از PLY WOOD(پلی وود) استفاده میگردد.ورقهای پلای وود معمولاً در ابعاد (4x8 ft ( 1.22x2.44 m و در ضخامتهای مختلف تولید می گردد

ضخامت های استاندارد جهانی شامل: 18-21-27  میلیمتر می باشد.

در پروژه های معمول از ضخامت 18 م.م استفاده می شود.

جهت آسانتر شدن دکفراژ بهتر است از روغن قالب استفاده گردد. روغن قالب مورد استفاده برای پلای وود باید پایه آب (Hydro-based) باشد تا به رویه آسیبی نرسد.

 

شرکت TMS تی ام اس- برای پروژه های خود PLY WOODپلی وود مورد نیاز را از شرکت WISA ویسا فنلاند تهیه می نماید.

http://strongholdiran.ir/images/Downloads/WISA_Concrete_Forming_plywood.pdf    کاتالوگ شرکت ویسا فنلاند

plywood (تخته چند لا) یک پانل چوبی ساخته شده از ورقهای نازک چوب است. این  محصول به دلیل انعطاف پذیری، قیمت مناسب و قابلیت استفده چند باره به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

 استفاده از پلای وود به جای چوب ساده به دلیل مقاومت بالای آن در مقابل ترک خوردگی، انقباض، پیچش و اعوجاج می باشد.

انواع پلای وود (بر اساس نوع چوب):

1- از چوب نرم (Softwood)

این نوع پلای وود از چوبهای نرم مانند سدر، صنوبر و یا کاج ساخته می شوند و به طور معمول برای مقاصد ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

2- از چوب سخت (Hardwood)

این نوع پلای وود از چوبهای سخت مانند طوس ساخته می شود و دارای قدرت عالی، سفتی و مقاومت به خزش بالاست. این پلای وود دارای مقاومت برشی صفحه ای بالاتر و نیز ضربه پذیری بالاتری است.

 

انواع پلای وود (بر اساس نوع چسب):

 

1- چسب معمولی (Melamine)

2- چسب مقاوم در برابر آب جوش (WBP)

  

معرفی سیستم های قالب شرکت TMS ترکیه

 

 1. سیستم SLAB FLEX

در این سیستم از PROP های تلسکوپی به همراه FORK HEAD و یا PROP هایی با U HEAD های سرخود که روی خود PROP  ثابت هستند تشکیل می شود.

قسمتهای کلی سیستم عبارتند از:

 • PLY WOOD پلی وود
 • PROP  
 • FORK HEAD

 

 

 

 

 

2- سیستم  FLEX DECK

سیستم قالب میزی به همراه PROP و FLEX PROP HEAD استفاده میشود.فرق این سیستم با سیستم SLAB FLEX در نوع PROP HEAD های مورد استفاده می باشد.

قسمتهای مختلف این سیستم عبارتنداز:

 • PLY WOOD پلی وود
 • PROP  
 • FLEX PROP HEA

 

 

 

 

3- سیستم TABLE FORM: MKH

سیستم قالب میزی به همراه تیرهای عرضی و فرعی که سیستم پایه های آن ازستونهای قایم به همراه مهاربندهای افقی و مورب استفاده می شود  .

در سیستم MKH پایه ها PROP  نیستند و قابلیت افزایش ارتفاع با چرخش پایه را ندارند و  ارتفاع آنها باید EXTENDER و COPLERاضافه کرد.

ملحقات این سیستم عبارتند از:

 • PLY WOOD پلی وود
 • FORK HEAD
 • SHORING FRAME
 • CONNECTOR
 • BRACE-BASE PLATE
 • DIAGONAL BRACE
 •   HORIZENTAL BRACE
 • EXTENSION FRAME
 • ACCESS LADDER

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!