شرکت استرونگ هلد ایران برنده مناقصه "پل کابلی زنجان" شد.

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان برنده مناقصه فنی - اقتصادی پل کابلی زنجان انتخاب گردید/ تاریخ خبر: 1395/03/20

پس از جلسات متعدد فنی و دریافت استعلام قیمت جهت تامین مصالح و عملیات نصب کابل پل کابلی (CABLE STAY BRIDGE) شهر زنجان انتخاب شد

کارفرمای این پروژه ملی شهرداری زنجان و پیمانکار اصلی شرکت جهاد نصر اصفهان می باشد.

مشاور پل : شرکت کرانه به کرانه پارس می باشد.

لازم به ذکر است که پس از انجام موفقیت آمیز پل کابلی کارون 4 (که به عنوان اولین پل کابلی در ایران که عملیات نصب کابل آن تماما توسط یک شرکت ایرانی

شناخته می شود) این دومین پل کابلی می باشد که توسط مهندسین نخبه و تکنسین های پر توان کشور عزیزمان به اجرا خواهد رسید.

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!