ساختمان پیش تنیده مسکونی بارکا در کرج حایز رتبه اول در مسابقه جایزه معمار گردید.

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

ساختمان مسکونی بارکا با سقف پیش تنیده در کرج

پروژه های برجسته: وجود ستون های کمتر در ساختمان ها باعث می شود که بتوان بهتر از فضاهای مفید در آن بنا استفاده کرد. در طراحی پارکینگ، ستون ها عاملی مسئله ساز خواهند بود. استفاده از راه حل های

سازه ای می تواند کمک کند تا تعداد ستون ها در طراحی ساختمان کمتر شده و فاصله آنها بیشتر شود. طراحان این بنا حسن سلطان پور و بهزاد آدینه با استفاده از سیستم سازه ای پیش تنیده چنین مشکلی را برطرف

کرده اند.

 

مشخصان پروژه ساختمان مسکونی بارکا

معمار:  حسن سلطان‌پور، بهزاد آدینه

موقعیت: کرج، ایران 

تاریخ:  1393

وضعیت: ساخته‌شده

کارفرمایان و بهره برداران: رضا شاکری، مهندس آقایی

مشاور سازه:  شرکت استرونگ هلد ایران

مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مهندس کوکبی

اجرا: شرکت بعد پنهان

اجرا پیش تنیدگی:  شرکت استرونگ هلد ایران

تیم اجرایی پروژه: مهدی شکوری، فرج عزیزخانی

عکس: حمیدرضا پوشفام

جوایز: مدال افتخار (رتبه اول) در مسابقه جایزه معمار ۱۳۹۳ در گروه آپارتمان های مسکونی

 

ایده طراحی ساختمان مسکونی بارکا

استراتژی عملکردی طراحی پروژه که دارای زمینی با نورگیری شمالی و جنوبی است، استقرار حوزه‌ خصوصی با نورگیری کامل در جبهه‌ شمال و حوزه‌ عمومی با نورگیری کامل در جبهه‌ جنوبی، و بخش

خدماتی در میان این دو بود. این برخورد با عملکرد، باعث نوعی کمینه‌گرایی و وضوح در طراحی پلان، بدون هرگونه بیان پیچیده شده است. همچنین، این سادگی و تک‌بیانی در طراحی نمای پروژه، به صورت

وحدت‌دهی به عناصر کالبدی خارج بنا (نما، سقف پارکینگ ،دیواره‌ها، کف پارکینگ و محوطه) ارائه شده است. محصول این دیدگاه، پوسته‌ای قابل تبدیل به عناصر مختلف بود که در طبقات، به صورت جداره‌

دوپوسته و شیشه سراسری (پانوراما) درآمد.

 

ویژگی های خاص ساختمان بارکا

سازه و اجرا به طور کلی: در این ساختمان از سازه پیش تنیدگی استفاده شده تا فاصله دو تکیه گاه تیر بیشتر شده و فضاهای مفیدتری در داخل ساختمان به وجود آید. بهره گیری از این سازه مزیت های دیگری

نیز به دنبال داشت، من جمله بهترین فضای پارکینگ و نحوه گستردگی بهتری برای فضاهای داخل. در قسمت تاسیسات این پروژه از پکیج های گرمایشی و داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) به عنوان سیستم های

گرمایشی و سرمایشی استفاده است. برای حذف رادیاتور،آبگرمکن پکیج را به سیم پیچ اسپلیت ها وصل کردیم تا سیستم های گرمایشی و سرمایشی هر دو در فضای پنهان سقف کاذب قرار بگیرند.

نوآوری و مزایای پروژه عبارت اند از:

استفاده از سازه پیش‌تنیده برای حذف ستون‌های مرکزی ساختمان که فضای پارکینگ و داخل ساختمان را سیال‌تر و گشوده‌تر کرده است

استفاده از یک فضای حائل که هم مفصلی بین درون و بیرون ساختمان فراهم کرده است و هم نمای پانواراما را کادره می‌کند و می‌تواند مکانی برای نشستن و نظاره بیرون باشد؛ جانمایی تراس‌هایی برای ارتباط بیشتر

با فضای بیرون و هوای آزاد نیز، به فرصت‌های کیفی این فضای حائل افزوده است.

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!