عملیات تهیه مصالح و اجرای درزهای انقطاع پروژه سپهر پردیس المپیک

استرونگ هلد ایران | 4 سال پیش

به لطف پروردگار متعال عملیات تهیه مصالح و اجرای درزهای انقطاع پروژه سپهر پردیس المپیک به اتمام رسید. برج های دوقولوی سپهر پردیس المپیک دارای 4 طبقه زیرزمین می باشد. این دو برج A و B توسط یک سازه میانی به یکدیگر متصل شده اند. با توجه به اینکه این سازه ها دارای فونداسیون های جداگانه ای میباشند لذا بین این سازه ها درزهای انقطاع وجود دارد. درز انقطاع در سازه برای آزادی حرکت سازه های مجاور درنظر گرفته می شود تا در اثر این حرکت برخوردی بین سازه ها ایجاد نشده و خسارات جانی و مالی در پی نداشته و سازه ها بصورت کاملا آزادانه نوسان نمایند. در این پروژه درزهای انقطاع شامل 4 گروه از درزها میشود.

  • درزهای انقطاع کفی کمتر از 20 سانتی متر
  • درزهای انقطاع کفی بیشتر از 20 سانتی متر
  • درزهای انقطاع دیواری بدون خاک پشت
  • درزهای انقطاع دیواری با خاک پشت

این پروژه در اسفند سال 1396 شروع شد و در عرض 3 ماه به اتمام رسید. شرکت استرونگ هلد ایران با برخورداری از نیروی مجرب و کاردان به بهترین شکل و در کمترین زمان ممکن این پروژه را به اتمام رساند. تهیه مصالح درزهای انقطاع و نصب آنها بر عهده شرکت استرونگ هلد ایران بود.

                                                  

 

                                                  

 

                                                 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!