شرکت در پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران - مهر ماه 1397

استرونگ هلد ایران | 4 سال پیش

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در مهرماه سال 1397 با همکاری انجمن‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران برگزار شد. شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه سد و تونل افتخار حضور در این نمایشگاه را داشت. شرکت استرونگ هلد ایران به عنوان پیمانکار جزء در زمینه عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد فعالیت دارد.

از جمله مهمترین پروژه های سد که شرکت استرونگ هلد ایران افتخار حضور وهمکاری داشته است به شرح زیر می باشد:

  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد کرخه
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد کارون 3
  • عملیات انکرینگ سد کارون 4 (دوختن ترونیونها به سرریز بتنی اوجی و دوختن ترونیونهای تخلیه کننده تحتانی)
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد جره
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد چمشیر
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد شهریار میانه
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد ماملو
  • عملیات انکرینگ و دوختن ترونیونها به سرریز بتنی سد خدآفرین
  • ...

 

 

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!