پل طره ای منجیل

استرونگ هلد ایران | 3 ماه پیش

پل طره ای آزادراه قزوین رشت

حدفاصل منجیل –رودبار دهانه اصلی130متر

پروژه اتوبان رشت قزوین ، پل ششم منجیل رودبار

پیمانکار اصلی :شرکت عطاردیان

مشاور:مهندسین مشاور ایران


آلبوم: پل طره ای منجیل

پل طره ای آزادراه قزوین رشت

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!