پروژه سد خدا آفرین

استرونگ هلد ایران | 3 ماه پیش

اتمام عملیات اجرایی تاندون های سد خدا آفرین

این سد خاکی بر روی رودخانه مرزی ارس در مرز ایران و آذربایجان احداث شده است.
شرکت استرونگ هلد ایران پیمانکار تامین و نصب تاندون های دریچه های سرریز بوده است.

کارفرما (پیمانکار  تجهیزات هیدرو ومکانیک) : شرکت فن آوری نوین ایران

مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس
دو دهانه از سرریز در خاک کشور آذربايجان
ودو دهانه در ایران نصب و احداث گردید

با تشکر از مدیر پروژه محترم آقای مهندس گلزاری

 

 


آلبوم: پروژه سد خدا آفرین

پروژه سد خدا آفرین

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!