تسلیح دیوار های آجری با کابل

استرونگ هلد ایران | 3 ماه پیش

کاربردی نوین و خاص
از تکنولوژی پیش تنیدگی

تسلیح دیوار های آجری با کابل

پروژه پیش تنیده دایره المعارف اسلامی
موقعیت :تهران _بزرگراه حقانی
مدیر طرح:آقای دکتر حافظی، مهندسین مشاور طرح و تکوین
 


آلبوم: پروژه دایره المعارف اسلامی

پروژه دایره المعارف اسلامی

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!