پروژه سقف پیش تنیده هیرو6

استرونگ هلد ایران | 3 ماه پیش

پروژه سقف پیش تنیده هیرو6

پیشروی پروژه هیرو 6

موقعیت : اشرفی اصفهانی
 
متراژ: 20 هزار متر مربع

کاربری:مسکونی

خدمات شرکت طراحی کل سازه و اجرای سقف پیش تنیده

کارفرما:بخش خصوصی-جناب آقای احدی

 


آلبوم: پروژه سقف پیش تنیده هیرو6

پروژه سقف پیش تنیده هیرو6

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!