پروژه مخزن آب گل گهر سیرجان

استرونگ هلد ایران | 3 ماه پیش

ظرفیت مخرن : 10هزار متر مکعب
مکان پروژه: گل گهر سیرجان
پیمانکار اصلی :شرکت ساختمانی اساس
طراح سازه: مهندسین مشاور ارتعاش پایدار
 


آلبوم: پروژه مخزن آب گل گهر سیرجان

پروژه مخزن آب گل گهر سیرجان

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!