مزایای سقف پیش تنیده

استرونگ هلد ایران | 1 سال پیش

مزایای معماری سقف پیش تنیده

 • ایجاد سهولت و انعطاف پذیری درطراحی پلان و نما در سقف پیش تنیده
 • امکان ایجاد دهانه های بزرگتر و وجود ستون های کمتر در سازه پیش تنیده (10تا12متر)
 • كاهش ارتفاع طبقات و كل ساختمان پیش تنیده (20تا30سانتی متر)
 • امكان ایجاد كنسول‌های بلندتر سقف پیش تنیده
 • افزایش فضای مفید بهره برداری در سازه پیش تنیده
 • ایجاد فضای مناسب برای تأمین پارکینگ های بیشتر
 • حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقف کاملاً مسطح در سقف پیش تنیده(دال تخت)
 • قابلیت استفاده در پلان های نامنظم و منحنی شکل
 • امکان ایجاد بازشوهای بزرگتر در سقف پیش تنیده
 • قابلیت استفاده از ستونهای خارج از محور در سقف پیش تنیده
 • قابلیت بیشتر عبور لوله ها و ادوات تأسیساتی
 • امکان ایجاد چیدمان نامنظم ستون ها در پروژه

 

مزایای سازه ای

 • افزایش دوام بتن
 • کاهش ابعاد فونداسیون
 • کنترل ترک خوردگی در سازه وآب بندی مناسب
 • باربری بیشتر عضو پیش تنیده
 • کنترل خیز و تغییرشکل در سازه ها
 • ایمنی بالاتر سقف یکپارچه بتنی در زلزله
 • کاهش وزن مرده ساختمان و مصالح مصرفی(کاهش وزن کل سازه)
 • کاهش ارتفاع تیرها و ضخامت دال های بتنی (کاهش ارتفاع کل سازه)
 • کاهش تغییرشکل سازه ای
 • امکان ساخت قطعات سبک تر بتنی پیش ساخته
 • کاهش ارتعاش ناشی از بارهای ضربه ای و دینامیکی در سقف پیش تنیده
 • استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت مصالح بتنی و کابل ها در سقف پیش تنیده

 

مزایای اقتصادی

 • افزایش طول عمر مفید سازه
 • افزایش فضای مفید در طبقات
 • افزایش ارتفاع یکسان طبقات
 • کاهش فوق العاده در زمان ساخت و ساز(زمان اجرا)
 • کاهش مصالح مصرفی مورد استفاده در پروژه
 • امکان ایجاد طبقات بیشتر تحت یک ارتفاع مجاز
 • امکان احداث پروژه های تجاری با معماری خاص
 • کاهش هزینه تمامی آیتم های ارتفاعی نازک کاری
 • کاهش قابل ملاحظه در مقدار آرماتور و بتن مصرفیدر سقف پیش تنیده
 • کاهش قابل ملاحظه در زمان و هزینه نیروی انسانی
 • افزایش سوددهی پروژه های ساختمانی بواسطه افزایش پارکینگ ها
استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!