پروژه سد جره

استرونگ هلد ایران | 1 سال پیش

پیمانکار اصلی تجهیزات :شرکت فن آوری نوین نیرو
مدیر پروژه :آقای مهندس اکبری
خدمات شرکت :ساخت، مونتاژ، تزریق وکشش تاندون های سر ریز سد
نوع تاندون ها:از نوع Unbonded با انتهای مرده (Dead End)


آلبوم: پروژه سد جره

پروژه سد جره

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!