انواع پیش تنیده

استرونگ هلد ایران | 1 سال پیش

پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی ( Prestress ) در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوریکه در اثر این تنش ، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند .
بتن پیشتنیدگی با دو روش پیش کشیده و پس کشیده انجام می شود.
که به طور خلاصه توضیحات لازم ذکر شده است.

 


آلبوم: انواع پیش تنیده

انواع پیش تنیده

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!