پل راه آهن منطقه آزاد انزلی

استرونگ هلد ایران | 3 هفته پیش

پل راه آهن منطقه آزاد انزلی 

پروژه : قطعه 7 راه آهن رشت - انزلی

کارفرما : سازمان منطقه آزاد انزلی

پیمانکار اصلی : شرکت بین المللی استراتوس

مشاور: مهندسین مشاور ایران - استن

پیمانکار پیش تنیدگی مدول 1 : شرکت استرونگ هلد ایران 

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!