برج های صدف - کیش

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

50 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی

- کارفرما:صندوق بازنشستگی آینده ساز

- مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح و تکوین


- معمار:دکتر حافظی


- پیمانکار:شرکت کیش بتن جنوب


- دهانه 8.5 متر بدون تیر ضخامت سقف:18 س.م


آلبوم: برج های مسکونی صدف

برج های مسکونی صدف - کیش

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!