برج های دانا - کیش

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

مساحت کل پروژه : 80 هزار متر مربع - اجرای بخشی از عملیات پس کشیدگی


آلبوم: برج های دانا

مساحت 80 هزار متر مربع

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!