برج های دامون - کیش

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

30 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!