برج های مسکونی سماء 2 - تهران

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

45 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی

- کارفرما:مرکز خدمات کارکنان سپاه - بنیاد تعاون سپاه


- پیمانکار سازه:شرکت ساکار


- پیمانکار پس تنیدگی سقف:شرکت استرانگ هلد


- مدت زمان کل اجرای اسکلت:13 ماه


 -دهانه 14 متر بدون تیر میانی ضخامت سقف 30 س.م


آلبوم: برج های مسکونی سماء 2 - تهران

مساحت : 40 هزار متر مربع 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!