مجتمع چند منطوره طلای سفید - بجنورد

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

50 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پس کشیدگی


آلبوم: مجتمع چند منظوره طلای سفید - بجنورد

مساحت : 50 هزار متر مربع

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!