مصلی - گلپایگان

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

7 هزار متر مربع- تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی- 

بلندترین دهانه : 28 متر


آلبوم: مصلی - گلپایگان

بلندترین دهانه : 28 متر

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!