مجتمع تجاری- اداری ملاصدرا

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

ساختمان بانک توسعه تعاون

5 هزار متر مربع - طراحی کل سازه و سقف سازه- تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی

دهانه : 20 متر 

از این پروژه به مدت زیادی به عنوان پروژه شاخص پیش تنیدگی در ایران نام برده میشد.و به عنوان رکورد موفقی در این زمینه شهرت یافت/


آلبوم: مجتمع تجاری- اداری ملاصدرا

مساحت : 5 هزار متر مربع 

دهانه 20 متری بدون هیچ ستون میانی

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!