برج مسکونی پرشین 2 - کیش

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

50 هزار متر مربع- تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!