مسکن مهر شوشتر

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

40 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی


آلبوم: مسکن مهر شوشتر

شوشتر

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!