مسکن مهر- همدان

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

20 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پیش تنیدگی


آلبوم: مسکن مهر- همدان

همدان

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!