پل کمربندی چالوس

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پیمانکار اصلی : جهاد نصر


آلبوم: پل کمربندی چالوس

چالوس

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!