پل کمربندی اهواز

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

دهانه اصلی : 110 متر


آلبوم: پل کمربندی اهواز

دهانه : 110 متر

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!