پل زال

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

دهانه اصلی : 90 متر 


آلبوم: پل زال

پیمانکار اصلی : شرکت دره ساز

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!