پل معالی آباد

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پل معالی آباد شیراز - طول کل پل 1650 متر

نوع پل : بتنی با عرشه باکس درجای پس کشیده

کارفرما :سازمان عمران شهرداری شیراز

پیمانکار پیش تنیدگی : شرکت استرونگ هلد ایران

تاریخ شروع بهره برداری: 22 بهمن سال 1392


آلبوم: پل معالی آباد

شیراز

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!