پل شهید محلاتی

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

تقاطع محلاتی - امام علی 


آلبوم: پل شهید محلاتی

تهران

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!