پل نهم اهواز

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

بزرگترین دهانه پل طره ای در کشور - دهانه :150 متر


آلبوم: پل نهم اهواز

عمران سازه جنوب 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!