پایدارسازی گودبرداری عمیق- جهان کودک

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

عمق گود: 28 متر


آلبوم: پروژه جهان کودک

همکاری با شرکت فراز عمران 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!