پروژه نیایش

استرونگ هلد ایران | 7 سال پیش

پروژه نگین افق نیایش

شرکت استرونگ هلد ایران در این پروژه وظیفه ي مو نتاژ تاندونهای استرند و تامین ملحقات جهت انکراژ جداره گود را داشت.

عمق گود 30 متر

کارفرما:شرکت افق نیایش

مشاور طرح : پژوهش عمران راهور

پیمانکار تثبیت جداره:شرکت فراز عمران تدبیر

 

 


آلبوم: گودبرداری پروژه نیایش

همکاری فراز عمران 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!