سد کارون 3

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

کارون 3


آلبوم: کارون 3

دوختن ترنیونها به بدنه 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!