مخازن عظیم LNG & LPG کنگان

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

تنها مخزن LNG در ایران 


آلبوم: مخازن کنگان

توضیح اینکه کلیه مخازن گازی که تا بحال در کشور اجرا شده اند از نوع LPG میباشند که حجم آنها حدود 30 هزار متر مکعب و قطر آنها حدود 50 متر میباشد در حالیکه حجم مخزن LNG حدود 140 هزار متر مکعب و دارای قطر 80 متر میباشد. در تصویر زیر مشخصات مخازن به اختصار نشان داده شده است. 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!