برج میلاد

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

عملیات دوختن کلاهک به شفت اصلی برج

اجرای عملیات پس تنیدگی برج میلاد تهران با حجم عملیاتی بسیار سنگین و حساس در سال 86در حالیکه بسیاری از کمپانی های خارجی برای اجرای آن خیز برداشته بودند توسط مهندسین ایرانی طراحی و اجرا شد.

- مشاور:شرکت طرح و تکوین

- معمار: دکتر حافظی

- طراح سازه:مهندس حقیقی

- پیمانکار سازه:شرکت بلندپایه


 


آلبوم: برج میلاد

تهران 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!