اجرای عملیات ترمیم مخازن نفت امیدیه

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

اجرای عملیات تنیدگی


آلبوم: مخازن امیدیه

امیدیه

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!